#

Âm Thanh Karaoke Hàng Bãi

Vang Số X6 Digiakai Made in Japan

3,800,000đ 3,600,000đ

Main Lexon 2000XL Nguồn Xung

5,100,000đ 4,500,000đ

Loa GODA BASS 20

5,500,000đ đ

Micro Không Dây BBS 6 Số U4500

3,500,000đ 2,900,000đ

Micro BBS 6 Số K95 Hàng Bãi

3,500,000đ 2,900,000đ

Micro BBS 6 Số S-350 GS

2,900,000đ đ

MAIN Bãi DK LA400 Dardankings

9,500,000đ 4,500,000đ

Loa DK Dardankings English Seri KH10

20,000,000đ 6,800,000đ

Main Bãi Nguồn Xung Famosound 1200s

9,000,000đ 4,200,000đ