Có tổng cộng 4 sản phẩm trong Dây Tín Hiệu, Dây Loa, Jack Cắm