#

Main, Cục Đẩy, Amply, Amplifier

Maine CS 4 Kênh ASA - FP10004

13,500,000đ 11,500,000đ

Main Nguồn Xung Lapgruppen Fp 10000

14,500,000đ 13,800,000đ

Main Công Suất Soundstandard PKM6.5 - 2000W

10,500,000đ 6,500,000đ

Main Công Suất Soundstandard PKM8.5 - 2400W

12,500,000đ 8,500,000đ

Maine 4 Kênh Labgruppen FP 12000

13,900,000đ đ

Main Nguồn Xung Bosa FP10000Q

19,500,000đ 19,000,000đ