#

Micro Karaoke

Micro Không Dây DB Acoustic DB550

7,500,000đ 6,000,000đ

Micro BBS 6 Số S329GS

8,950,000đ 7,500,000đ

Micro Bosa BK9800 PRO KTV 2017

7,500,000đ 7,200,000đ

Micro Không Dây DB ACOUSTIC DB530

6,800,000đ 5,500,000đ

MICRO SHURE UGX10 II Chính Hãng

3,050,000đ 2,850,000đ

MICRO KHÔNG DÂY SHURE UR24D

4,800,000đ 4,500,000đ

Micro Shure UR25D

3,250,000đ 2,900,000đ

Micro Karaoke Không Dây Shure UR12DS

4,200,000đ 3,950,000đ

MICRO Karaoke SHURE X8 PLUS

3,500,000đ 3,200,000đ

Micro Shure UGX9 II Chính Hãng

2,950,000đ 2,850,000đ

MICRO Karaoke SHURE X9 PLUS

3,650,000đ 3,400,000đ

Micro BBS 6 Số S-100S

7,500,000đ 7,200,000đ

Micro Karaoke Không Dây DB ACOUSTIC D10

6,500,000đ 4,500,000đ

Micro Không Dây Shure UR18D II Gold

5,000,000đ 4,500,000đ